Ydelser og priser i Ammehjælpen (inklusive moms)

Ved booking omstilles automatisk til Ammehjælpens online booking system. Efter angivelse heri af oplysninger om navn, adresse, telefonnr. og e-mail vælges den ønskede ydelse, hvorefter der kan foretages booking blandt de viste ledige tider.

Bemærk at det er muligt at booke tid til besøg fra Ammehjælpen på lørdage samt søn- og helligdage – uden at der beregnes pristillæg herfor.

Telefonkonsultation

Kr. 495,-

...spørg om amning

Af indtil 1/2 times varighed. Kan eventuelt foregå via Facetime eller Zoom.

Opfølgende telefonkonsultation af indtil 1/2 times varighed koster kr. 350,-

Book her

Ammehjælp efter fødsel

Kr. 1.995,-

...i dine trygge omgivelser

Et hjemmebesøg varer ca. 2 timer og inkluderer opfølgende kontaktmulighed pr. SMS eller e-mail i indtil 14 dage efter besøget.

Opfølgende hjemmebesøg af ca. 1 times varighed koster kr. 1.025,-

Book her

Ammehjælpspakken

Kr. 3.075,-

...de bedste odds til en god ammeopstart og et succesfuldt ammeforløb!

Eksklusiv og skræddersyet hjælp til hele ammeforløbet – fra ammeforberedelse før fødsel til ammetjek og -vejledning efter fødsel.

Ammehjælpspakken indeholder:

  • Hjemmebesøg med ammeforberedelse før fødsel (af 1-1,5 times varighed).
  • Hjemmebesøg med ammetjek efter fødsel (af 1,5-2 timers varighed).
  • Opfølgning pr. SMS eller e-mail – eller via Facetime eller Zoom (i indtil 3 uger efter fødsel).
  • 20% rabat på opfølgende hjemmebesøg – dvs. det koster kr. 820,- mod normalt kr. 1.025,-

Prisen for ammehjælpspakken opkræves med henholdsvis kr. 1.350,- for besøget før fødsel og kr. 1.725,- for besøget efter fødsel.

Book her

Ammeforberedelse

Kr. 1.625,-

...fordi amning starter før dit barn bliver født

Et godt ammeforløb kræver forberedelse!

Book en privat ammeforberedelse af ca. 1,5 times varighed hjemme hos dig, i rolige og trygge omgivelser, med ammevejleder Bente Juul-Lassen.

Du/I bliver forberedt på det forestående ammeforløb, kan stille spørgsmål til Bente og drøfte forhold med hende, som man vanskeligt kan læse sig til. Der opnås samtidig 20% rabat på et eventuelt opfølgende hjemmebesøg af ca. 1 times varighed, dvs. dette koster kr. 820,- mod normalt kr. 1.025,-, og ammehjælpspakken, der normalt koster kr. 3.075,-, kan tilkøbes for kr. 1.600,-.

Book her

Kørselstillæg

Ammehjælpen har hjemsted centralt i det østjyske område, og der skal derfor alene betales tillæg for hjemmebesøg, hvis besøget sker på en adresse udenfor det markerede område på kortet.

Til eksempel kan oplyses følgende kørselstillæg for hjemmebesøg udenfor det markerede område:

Esbjergkr. 500,-
Fredericiakr. 200,-
Herningkr. 200,-
Hjørringkr. 400,-
Holstebrokr. 400,-
Koldingkr. 200,-
Odensekr. 500,-
Skivekr. 200,-
Sønderborgkr. 500,-
Københavnefter nærmere aftale – kontakt os