Privatlivspolitik

Ammehjælpen behandler en række personoplysninger om dig, når du besøger Ammehjælpens hjemmeside.

Dataansvar

Ammehjælpen ved Bente Juul-Lassen, Lindgrensvej 2, Over Hornbæk, 8920 Randers NV, CVR-nr. 39009471 (“Ammehjælpen”, “vi”, “os”, “vores”), er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder.

Du finder alle vores kontaktoplysninger nederst i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vores behandling af persondata sker forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven. Vi bestræber os på at minimere anvendelsen af personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål om amning

Når du har spørgsmål om amning, eller ønsker at høre mere om vores ydelser, kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon
  • SMS

Herigennem afgiver du frivilligt dine kontaktoplysninger, så vi kan behandle din henvendelse og svare på dine spørgsmål og/eller levere en ydelse til dig og endelig gennemføre betaling og bogføring.

Vi behandler kun den information, du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi behandler typisk følgende oplysninger: Navn, E-mail og telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f. Når du er kunde hos, er hjemlen databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b.

Vi opbevarer oplysninger, så længe du er kunde hos os. I det øjeblik vores relation ophører, sletter vi personoplysninger, når al udestående er afsluttet. Dog er vi forpligtet til at opbevare regnskabsbilag i minimum 5 år efter senest aflagte årsregnskab.

Når du besøger vores hjemmeside

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores særskilte cookiepolitik.

Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.

Personoplysninger

Personoplysninger såsom for- og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer og oplysninger om amning samt eventuelle helbredsoplysninger anvendes ved kontakt/booking, journalføring, betaling og bogføring.

Journaloplysninger opbevares i 10 år, i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personoplysninger kan, på din opfordring, slettes til enhver tid. Du har altid ret til at få dine oplysninger opdateret, udleveret eller overført til anden ammevejleder/behandler.

Modtagere eller kategorier af modtagere mv.

Dine personoplysninger videregives ikke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Formål: Når du har spørgsmål om amning

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 12 måneder, efter du har henvendt dig via kontaktformular eller pr. E-mail, telefon eller SMS (medmindre perioden forlænges efter aftale med dig).

Formål: Brug af Ammehjælpens hjemmeside

Kontaktoplysninger: Personoplysninger, som indgår i den almindelige korrespondance, slettes som udgangspunkt senest 3 måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

Cookies: Personoplysninger i forbindelse med brug af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien slettes fra din enhed, og levetiden afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetid samt mulighederne for deaktivering mv. i den særskilte cookiepolitik.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Ammehjælpen på de kontaktoplysninger, der fremgår nederst i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Behandlingssikkerhed og foranstaltninger

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen samt lovgivningen på virksomhedens forretningsområde.

Det er afgørende for os at passe på godt på vores kunders oplysninger. Vi har derfor implementeret foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar. Vores medarbejdere har kun adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om de enkelte rettigheder nedenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den dataansvarlige fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Ammehjælpen
v/ Ammerådgiver samt Social- og Sundhedsassistent Bente Juul-Lassen
Lindgrensvej 2, Over Hornbæk
8920 Randers NV
E-mail: info@ammehjaelpen.dk
Telefon: +45 27139301