“I Ammehjælpen tilbyder vi professionel hjælp og assistance i dine omgivelser, så du som kommende eller ny forælder kan føle dig tryg og rolig“

Hvem er Ammehjælpen- og hvorfor bruge den?

Ammehjælpen opstod som en idé i sommeren 2014 og er i dag en virksomhed som yder råd, vejledning og assistance i relation til amning.

Ammehjælpens værdigrundlag bygger på målsætningen om at engagere sig i de enkelte forældres udfordringer, behov og ønsker for på den baggrund at yde en fortrolig og kvalitativ assistance, så den lille ny familie hurtigst muligt finder ro og en god struktur i forbindelse med amningen (eller flasken for den sags skyld) og dermed også i forhold til spædbarnets velbefindende.

Ammehjælpen drives af Bente Juul-Lassen, der er ammerådgiver og social- og sundhedsassistent.

Jeg trækker i min hjælp og vejledning til amning af nyfødte børn, og det videre ammeforløb, på al min mangeårige erfaring og mine opnåede kompetencer. Der er dog sjældent to ens forløb, hvorfor det også drejer sig om at tilpasse rådgivningen til netop den enkelte klients behov og ønsker. Samtidig understreger jeg altid overfor forældrepar, at amning hverken er et soloprojekt for mor eller blot en teknik, der skal tillæres. Tværtimod er amning og ammeforløb oftest forskellige fra forældrepar til forældrepar respektive fra barn til barn, og amningen bør derfor ses som et forældreprojekt, der påbegyndes længe før, at barnet er født.

Jeg tilbyder min professionelle hjælp og assistance i klientens omgivelser, så det kommende eller nye forældrepar kan føle tryghed og få den nødvendige støtte og vejledning i amning, forskellige ammestillinger, ammeteknikker, sutteteknikker, etc. Altsammen noget, der er så utrolig essentielt for et succesfuldt ammeforløb og en væsentlig faktor for, at den første tid sammen med det nyfødte barn kan emme af ro, tryghed og glæde ved den lille nye og det at være blevet forældre.

Derudover er det min oplevelse, at mange nybagte mødre eller forældre drukner i spørgsmål eller ikke har energi til at finde hjælp ved at besøge diverse internetsider, anvende apps eller sågar konsultere jordemoder eller egen læge. Og det er netop i sådanne tilfælde, at Ammehjælpen nemt kan inddrages og hurtigt medvirke til anvisninger af, hvad der skal til for at få gang i amningen og løsningen af udfordringerne”, slutter Bente.

Ammehjælpen

Ammehjælpen drives af Bente Juul-Lassen, der er autoriseret social- og sundhedsassistent, med næsten 20 års erfaring fra henholdsvis fødeafdelingen på Skejby Sygehus og Sønderborg Sygehus. Her har Bente også erfaring fra neonatal-afdelingen (tidligt fødte) og opnået sine kompetencer på basis af gennemførte specialkurser.

Bente har gennemført sin uddannelse som ammerådgiver hos IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Uddannelsen er godkendt af sundhedsstyrelsen.

Bente er desuden mor til 3 nu voksne børn.

Menu